TERMS & CONDITIONS

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

 

1. ภาควิชาศิลปการละครได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากท่านได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามสั่งหรือท่านพบความไม่สมบูรณ์ของสินค้าที่สั่ง สามารถคืนสินค้าได้ทันทีภายใน 30 วัน โดยสินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้น
2. หลังจากลูกค้าสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ภาควิชาศิลปการละครจะเก็บสินค้าไว้และ หากลูกค้าไม่ได้ทำการโอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกองทุนเพื่อบริหารวิชาการและการศึกษาคณะอักษรศาสตร์” เลขที่บัญชี 152-421835-9 ในเวลา 3 วัน นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อจะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะซื้อสินค้า แล้ว
3. สินค้าจะถูกจัดส่งในวันถัดไปหลังจากภาควิชาศิลปการละครได้รับเงินค่าสินค้า เต็มจำนวนแล้ว ไม่นับรวมวันเสาร์อาทิตย์ ใช้เวลาส่งประมาณ 3-5 วัน
4. ภาควิชาศิลปการละครจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมลที่ท่านให้ไว้ เมื่อมีการสั่งซื้อและการโอนเงินค่าสินค้าและส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่อีเมล chuladrama@gmail.com และเราจะส่งเลขแจ้งการติดตามสินค้าให้ท่าน และท่านสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ทาง เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
5. สินค้าจะจัดส่งฟรีภายในประเทศไทยเท่านั้น
6. สินค้าที่จัดส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ใช่ประเทศไทย ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าขนส่งสินค้า ค่าดำเนินการต่างๆ ค่าศุลกากรรวมถึงภาษีที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการส่งสินค้า
7. หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายในเวลาดังกล่าว โปรดแจ้งกลับมาที่ ภาควิชาศิลปการ ละครทันทีภายใน 15 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับแจ้งตามข้อ 4 ข้างต้น
8. ภาพและสีอาจมีความแตกต่างจากสินค้าได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และ การตั้งค่าหน้าจอ
9. การโอนเงินและชำระเงินค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อทางภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
10. ทางภาควิชาศิลปการละครจะส่งสินค้าตามข้อมูลที่อยู่และชื่อผู้รับที่ลูกค้าให้มา กรณีที่มีการส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ผิดไว้ แล้วลูกค้าไม่ได้รับ หรือส่งไปตามที่ อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้ แต่ไม่มีผู้รับ หรือลูกค้าไม่ได้รับ ทางภาควิชาศิลปการละคร จะไม่ชดเชยค่าสินค้าและค่าขนส่งให้ใหม่ ยกเว้นในกรณีที่ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้น จากทางภาควิชาศิลปการละคร

ขั้นตอนการคืนสินค้า

1. ติดต่อทางโทรศัพท์ 02-218-2802 หรือที่ อีเมลมาที่ chuladrama@gmail.com พร้อมรายละเอียดสินค้าและเหตุผลที่จะคืนสินค้า
2. แจ้งการคืนภายใน 5 วันหลังจากเซ็นต์รับสินค้า
3. ส่งสินค้ากลับ ตามที่อยู่ ภาควิชาศิปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายใน 15 วัน หลังจากการเซ็นต์รับสินค้า
4. ใช้ใบธุรกิจตอบรับที่แนบมาในกล่องติดกล่องเดิมกลับมา นำพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
5. แจ้ง Tracking number กลับมาที่เรา ที่เบอร์ 02-218-2802 หรือ อีเมลมาที่ chuladrama@gmail.com

เงื่อนไขการคืนสินค้า

• คืนสินค้าได้เฉพาะในกรณีสินค้าที่ได้รับอยู่สภาพที่ไม่สมบรูณ์ ขอสงวนสิทธิ์การคืน อื่นๆ ทุกกรณี
1. สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น
2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบรูณ์
3. รับคืนสินค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเซ็นต์รับสินค้าปลายทาง โดยนับ ตามวันเวลาที่ระบุจากไปรษณีย์
4. กรณีที่สินค้าหมด ทางเรายินดีคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน
5. เมื่อทางเราได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาทำการคืน ค่าสินค้าเต็มจำนวนกลับไปตามเลขที่บัญชีที่ท่านให้ไว้ในใบคืนสินค้าภายใน 10 วัน ทำการ
• เงื่อนไขทั้งหมดในการคืนสินค้า การตัดสินจากทางภาควิชาศิลปการละคร ถือเป็น ที่ยุติในทุกกรณี
• ภาควิชาศิลปการละคร ถือว่าการได้รับการสั่งซื้อและการยืนยันการสั่งสินค้านั้น ท่านได้ยอมรับ ทั้งเงื่อนไขการให้บริการ การสั่งซื้อสินค้า การคืนสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การรับประกันสินค้า

• ภาควิชาศิลปการละครได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากท่านได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามสั่งหรือท่านพบความไม่สมบูรณ์ของสินค้า สามารถ คืนสินค้าได้ทันที โดยมีระยะเวลารับประกันเพื่อส่งคืนภายใน 30 วัน โดยสินค้า ต้องไม่ผ่านการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น และท่านต้องทำตามขั้นตอนและเงื่อนไขการคืน สินค้าทุกประการ