ชีวิตเด็กละคร

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เปิดการสอนหลักสูตรศิลปการละครในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย เปิดสอนรายครอบคลุมวิชาเกี่ยวกับวรรณกรรมการละครการเขียนบทละคร การแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบ การจัดการ และงานเทคนิคต่างๆ ในโรงละครนิสิตจะได้เรียนทฤษฎีทางการละครควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงละคร

เปิดเทอม

Share