รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล

ผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บุกเบิกการเรียนการสอนวิชาศิลปะการละครในประเทศไทยอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและละครโทรทัศน์) ประจำปี 2554