หัวข้อวิจัย / บทคัดย่อ

Share

หัวข้อวิจัย

  • การใช้พื้นที่ในละครของ แอนตัน เชคอฟ (Anton Chekhov) กรณีศึกษา: ละครเรื่อง The Proposal และ The Bear
  • การแปลบทละครเวที เรื่อง The Bear และ The Proposal ของ Anton Chekhov เพื่อจัดแสดงสำหรับผู้ชมชาวไทย
  • โครงการ นิเวศวัฒนธรรมด้านการแสดง: สร้างสรรค์ วิจัย และนวัตกรรม (Cultural Ecologies of Performance: Creativity, Research and Innovation)

บทคัดย่อ

  • การใช้พื้นที่ในละครของ แอนตัน เชคอฟ (Anton Chekhov) กรณีศึกษา: ละครเรื่อง The Proposal และ The Bear
ดาวน์โหลด
  • การแปลบทละครเวที เรื่อง The Bear และ The Proposal ของ Anton Chekhov เพื่อจัดแสดงสำหรับผู้ชมชาวไทย
ดาวน์โหลด
  • โครงการ นิเวศวัฒนธรรมด้านการแสดง: สร้างสรรค์ วิจัย และนวัตกรรม (Cultural Ecologies of Performance: Creativity, Research and Innovation)
ดาวน์โหลด