เพราะความหลากหลายทางเพศวิถี…มีอะไรมากกว่าที่เห็น

Click

รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล

รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล

ผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปการละคร และผู้บุกเบิกการเรียนการสอนวิชาศิลปะการละครในประเทศไทย

Read More