ละครภาควิชาศิลปการละคร

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share
Facebook

(TH) 2562

(TH) 2562

(TH) หลายชีวิต the concept musical

ดาวน์โหลดสูจิบัตร

2014

2014

Bitches of Lanka the New Episode

ดาวน์โหลดสูจิบัตร

2010

2010

Universitoom (Not the Musical)

ดาวน์โหลดสูจิบัตร

2008

2008

Sleeping Beauty and Mr.Toad

2005

2005

Ta-Doo-Hoo-Chim the Musical Revue

ดาวน์โหลดสูจิบัตร

2005

2005

Sita…the honor of Rama

2004

2004

The Miraculous Adventure of the Conch Prince

ดาวน์โหลดสูจิบัตร

2000

1999

1997

1995

1995

Spaghetti-Chilidip (Il Fantastico Viaggio nel Siam)

ดาวน์โหลดสูจิบัตร

1994

1994

Le Mariage forcé and Les Précieuses ridicules

ดาวน์โหลดสูจิบัตร

1993

1993

Thank You Very Much (Original Play)

ดาวน์โหลดสูจิบัตร

1990

1990

Jan Oei Jan Jao Mai Kho Khao Kho Kaeng (Original Play)

1989

1989

Seuk Tai Lang Kha (Original Play)

ดาวน์โหลดสูจิบัตร

1988

1988

The Pilgrim of Kamanita

1987

1987

Mother Courage and Her Children

ดาวน์โหลดสูจิบัตร

1986

1986

Bremen Freedom

1985

1985

Iphigenia in Tauris

1982

1982

November Dance

1981

1981

The Pillow of Kantan

1980

1980

Look Pong (Original Play)

1978

1978

Snow White and the Seven Dwarfs (Children Puppet Show)

1977

1977

With All My Love I Hate You and The Stronger

ดาวน์โหลดสูจิบัตร

1975

1975

Hedda Gabler

1975

1975

Student Showcase (Modern Dance Class)

1974

1974

Plu Boo Thong (Thai Puppet Show)

ดาวน์โหลดสูจิบัตร

1974

1974

Overtone

1974

1974

Six Characters in Search of an Author

ดาวน์โหลดสูจิบัตร

1972

1972

Six Characters in Search of an Author

1972

1972

The Effects of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds

ดาวน์โหลดสูจิบัตร

1969

1969

Sandbox

1968

1968

Fall of the City

1965

1965

The Matchmaker

1964

1964

The Importance of Being Earnest